Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar

OZNÁMENIE

o začatí obstarávania zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Mokroluh a pozvánka na prerokovanie

Obec Mokroluh zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 1 platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom zmien a doplnkov územného plánu obce je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt. Prerokovanie zmien a doplnkov v zmysle ustanovení § 22 stavebného zákona, s výkladom spracovateľa a obstarávateľa územného plánu, sa uskutoční

 

dňa 16. marca 2019 (sobota) o 16:00 hod.

 

na Obecnom úrade v Mokroluhu. Prípadné pripomienky zo strany občanov resp.právnických osôb možno vzniesť písomne poštou alebo osobným doručením do 30 dní od termínu zverejnenia tohto oznámenia.

Do kompletnej dokumentácie a jej výkresovej časti možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Mokroluhu alebo na stránke Územný plán obce - Zmeny a doplnky č.1

CELÝ DOKUMENT