Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
VZOREC              
ÚVKO = m zložka 1 + m zložka 2 + m zložka n x 100 [%]  
m KO  
kde:              
ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.
m zložka je hmotnosť vytriedenej zložky koumálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zbveru komunálnych odpacov zavedeného obcou v splade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa odobitného predpisu; hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch
m KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu; hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.
Výpočet: m zložiek          
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)
200101 papier a lepenka 7217
200102 sklo 10863
200103 VKM na báze lepenky 330
200104 kovy, obaly z kovu 21626
200108 biolog. rozložiteľný kuch. odpad  141
200123 vyr. zariadenia obs. chloroflor.uhľovodiky 436
200125 jedlé oleje a tuky 91
200126 oleje a tuký iné ako 200125 113
200133 batérie a akumulátory 142
200135 vyr. el. a elektron. zar.  1172
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 14629
200139 plasty 9861
SPOLU m zložky 66621
Výpočet: m KO          
kód odpadu názov odpadu hmotnosť odpadu (v kg)
200301 zmesový konunálny odpad 69400
200307 objemný odpad 7430
200101 papier a lepenka 7217
200102 sklo 10863
200103 VKM na báze lepenky 330
200104 kovy, obaly z kovu 21626
200108 biolog. rozložiteľný kuch. odpad  141
200123 vyr. zariadenia obs. chloroflor.uhľovodiky 436
200125 jedlé oleje a tuky 91
200126 oleje a tuký iné ako 200125 113
200133 batérie a akumulátory 142
200135 vyr. el. a elektron. zar.  1172
200136 vyr. el. a elektron. zar. Iné ako uved. v 20 01 21 14629
200139 plasty 9861
SPOLU m KO 143451
               
ÚVKO = 66621 x 100 [%] = 46,44 %  
143451