Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68

{slider id="4" title="Súčasnosť obce" direction="0" closeDep="1;2;3"}

 

Novodobý rozvoj obce začal po oslobodení 20. januára 1945. Po skončení  II. svetovej vojny opravili zničený most Na základoch starej vozárne bol v rokoch 1948-1952 postavený kultúrny dom.  V tých istých rokoch sa zreguloval kamenným obkladom miestny potok. V roku 1956 bola obec zelektrifikovaná, v roku 1958 boli zavedené prvé telefónne prípojky a v roku 1959 bolo zriadené miestne jednotné roľnícke družstvo (JRD). Mnoho stavebne náročných akcií si občania už v minulosti urobili svojpomocne. Materská škola bola ukončená v roku 1975.  V rokoch 1988 – 1993 boli postavené budovy pre obchod, pohostinstvo a nová veľká kultúrno-správna budova so spoločenskou sálou.  V roku 1992 bola ukončená a posvätená Modlitebňa Evanjelickej a. v. cirkvi v Mokroluhu. Miestne komunikácie dostali asfaltovú úpravu a bol dokončený vodovod, plynofikácia obce prebehla v roku 1998. Reštitúciou cirkevného majetku boli vrátené školy pôvodným majiteľom.  Základná škola sa presťahovala do priestorov budovy Materskej školy. V roku 2006 bola zrekonštruovaná Modlitebňa Cirkvi bratskej. Dňa 7. júna 2009 sa uskutočnila konsekrácia rímsko-katolíckeho kostola sv. Uršule v Mokroluhu. Obrad konsekracie vykonal košický arcibiskup J. E. Mons. Alojz Tkáč. V roku 2012 sa uskutočnila posviacka generálnej opravy evanjelickej zvonice. Posviacku vykonal biskup VD ECAV Slavomír Sabol. Kultúrny život má u občanov Mokroluhu stálu tradíciu. V druhej polovici päťdesiatych rokov začalo fungovať obecné kino, knižnica a ochotnícke divadlo, ktoré viedli miestni učitelia. Dnes kino vzhľadom na prevádzkové problémy nefunguje, ale naďalej pracujú knižnica a folklórny súbor Mokrolužan, ktorý má v programe ľudové a hudobno-dramatické scénky zo života našich predkov.

V súčasnosti má obec 716 obyvateľov, s rozlohou katastra 795 ha. Patrí do okresu Bardejov. Je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja.

 

 

{sliderEnd}
{slider id="3" title="História obce" direction="0" closeDep="1;2;4"}

 

Obec Mokroluh leží v prekrásnej doline rieky Tople, na rozhraní pohorí Čergov a Nízke Beskydy v nadmorskej výške približne 324 m. Kráľ Ladislav IV daroval v roku 1277 okrem iných dedín aj Mokroluh Ottovi z Bibersteinu. Z darovacej listiny vyplýva, že dedina jestvovala už predtým. V uvedenej listine sa vyskytuje v skomolenej podobe pôvodného slovenského názvu Mokroluh, zloženom zo slov mokrý luh. Názov vyjadril skutočnosť, že sídlisko vzniklo pri mokrom lužnom lese, popri meandrujúcej Topli. Názov obce sa v priebehu existencie niekoľko krát menil. V roku 1277 to bol Mokurlang, roku 1320 Saarpotok, v roku1773 Mokroluch, roku 1920 Mokroluky a od roku 1927 Mokroluh. Koncom 13. a začiatkom 14. storočia sa tu usadili noví osadníci podľa zákupného práva. Šoltýstvo sa udržalo počas celého stredoveku. Pravdepodobne s prechodom dediny na zákupné právo sa tu postavil aj kostol. Od toho času jestvovala v Mokroluhu farnosť. V minulosti to bola agrárna obec, jej obyvatelia obrábali pôdu, chovali dobytok, vyrábali šindle, kolovrátky a drevené náradie. Z roku 1355 existuje správa o mlyne potvrdzujúca, že obyvatelia pestovali obilniny. Koncom 16. storočia bol Mokroluh  stredne veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom. V roku 1723 dedina po veľkom požiari vyhorela, krátko po požiari  však už stálo 52 nových domov. Zastúpenie remeselníkov sa čoskoro v dedine rozšírilo o kolesárov a kováčov. V strede obce, pri pomerne frekventovanej ceste, bola postavená kováreň a vozáreň. U furmanov bola vozáreň veľmi obľúbená – bol to akýsi predchodca dnešných motorestov. Tvorila ju veľká budova na odstavenie záprahov a ošetrenie koní pod strechou. V budove bol i hostinec. Replika mokrolužskej vozárne  dnes stojí v skanzene vo Svidníku. Z množstva starých stavieb zostalo v obci už len niekoľko – rímskokatolicky kostol z roku 1772, kaplnka z roku 1826 a evanjelická zvonica z roku 1923. Starých dreveníc sa zachovalo málo a len v pozmenenej podobe s upravenými a vynovenými strechami. Takmer v pôvodnom stave zostalo niekoľko klasických drevených a hlinou olepených sypancov zo začiatku 20. stor.

Formálne obec patrila Ottovi z Biebersteinu, no až do polovice 15. stor. bola súčasťou panstva Makovica. Už v prvej polovici 15. stor. sa ju snažilo získať mesto Bardejov, čo sa mu v roku 1471 podarilo. Administratívne Mokroluh patril až do roku 1918 do Šarišskej stolice(župy). V súčasnosti leží v okrese Bardejov. Od okresného mesta je vzdialená  5 km západne v smere na Starú Ľubovňu.

Najstaršia známa pečať obce pochádza z druhej polovice 19. storočia. V striebornom štíte zo striebornej kamenistej pôdy vyrastajúci zelený listnatý strom so zlatým kmeňom a vetvami,  symbolizuje okolité lesy a aj povolanie časti obyvateľov obce, ktorí z dreva zhotovovali rôzne drevené náradie. Samotný strom mal množstvo významov. V kresťanstve strom symbolizuje Bohom darovaný život. Premeny stromu počas ročných období znamenajú život, smrť a zmŕtvychvstanie. Táto výstižná strategická pamiatka obce bola podkladom pre vytvorenie erbu obce Mokroluh – v striebornom štíte zo striebornej kamenistej pôdy vyrastajúci zelený listnatý strom so zlatým kmeňom a vetvami.

 


{sliderEnd}
{slider id="2" title="Demografia obce" direction="0" closeDep="1;3;4"}

 

 


{sliderEnd}
{slider id="1" title="Geografické údaje" direction="0" closeDep="2;3;4"}

 

 

 


{sliderEnd}