Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Identifikačné údaje:

Názov organizácie : Obec Mokroluh
Sídlo: Obec Mokroluh, Mokroluh 135, 086 01 Rokytov
IČO: 00322407
Štatutárny zástupca: Pavol Petrič, starosta obce
Web: www.mokroluh.sk


Profil:

Obec Mokroluh je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými referátmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.

 

{slider id="1" title="Vyhlásené VO" direction="0" closeDep="1;3;4"}

dátum názov dokument
14.10.2013 Dom nádeje-Mokroluh Pdf 32
30.08.2019

Výzva na predloženie ponúky 

"Reanimácia areálu pred obecným úradom“

Pdf 32

Príloha 1 - cenová ponuka

Pdf 32

Príloha 2 - Návrh Zmluvy o dielo

Pdf 32

Príloha 3 - projektová dokumentácia

Pdf 32

 

{sliderEnd}