Get Adobe Flash player

Harmonogram zberu TKO a separovaného odpadu

 

kalendar


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/functions.php on line 197

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /home/obec013/public_html/templates/templ_mokroluh_p3c_v_25_11/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Sadzobník správnych poplatkov a sadzobník cien za poskytnuté služby a vykonané úkony

obcou Mokroluh

Druh služby

Cena

Poznámka

MIESTNYROZHLAS

 

Vyhlásenieoznamu

4,- €

 
 

Gratuláciakživotnémujubileuobčana

-

- bez poplatku

 

Vyhláseniesmútočnéhooznamu

-

- bez poplatku

   

KULTÚRNO- SPRÁVNA BUDOVA

   
 

-     Domáci

100,- €

+ cena energií platná v danom období

 

-     cudzí

300,- €

 

Rodinná oslava

 

Zasadacia miestnosť - pre domácich

17,- €

 
 

Sála

-

 
 

-     domáci

100,- €

+ cena energií platná v danom období

 

-     cudzí

300,- €

 

Poriadeniesmútočnejhostiny (Kar)

-

 
 

-     domáci

-

- bez poplatku

 

Ples

 

-     domáci

100,- €

+cena energií platná v danom období

 

-     cudzí

300,- €

+cena energie platná v danom období

 

Tanečná zábava

 

-     domáci

170,- €

+ poplatky v zmluve 100,- €

 

-     cudzí

400,- €

 

VČS - Agrodružstvo Tarnov

33,- €

 
 

VČS - Miestny urbár

33,- €

 
 

Prenájom sály na kultúrne a iné podujatia

 

-     domáci

5,- €

- za 1 hodinu

 

-     cudzí

33,- €

 
 

Prenájom sály pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí pre obec

 

po dohode so starostom obce

 

Predajtovarovprávnickými osobami, SZČO

60,- €

 
 

Prednášky spojené s predajom       - vlete

30,- €

 
 

                                                             - vzime

60,- €

 
 

Prenájom priestorov na predaj tovarov právnickými osobami a na prednášky spojené s predajom na kratší čas (do 2 hodín)

 

poplatok po dohode so starostom obce – min. 10,- € za hodinu

KSB – SVADOBKA, KUCHYNKA

 

Poplatok za používanie obrusov s čistením

1,- €

- za kus

 

Poplatok za požičanie riadu

 

-     domáci

-

 
 

-  do 50 osôb  

3,- €

 
 

-  do 100 osôb  

6,- €

 
 

-  do 200 osôb  

11,- €

 
 

-  do 300 osôb  

20,- €

 
 

-     cudzí

-

 
 

-  do 50 osôb  

4,- €

 
 

-  do 100 osôb  

8,- €

 
 

-  do 200 osôb  

20,- €

 
 

-  do 300 osôb  

30,- €

 
 

Náhrada za poškodený a stratený riad v kúpnej cene platnej v danom období

   

ADMINISTRATÍVNE ÚKONY

 

Overenie podpisu

2,00- €

- 1 x

 

Overenie listiny, zmluvy

2,00- €

- za 1 stranu

 

Poplatok za kopírovanie A 4

0,05 - €

- za 1 stranu

 

Poplatok za kopírovanie A 4

0,10 - €

- obojstranne

   

STAVEBNÁ SPRÁVA – PODĽA ZÁKONA 439/2012 Z. z.

Žiadosť na stavebné povolenie

 
 1. na stavby na bývanie

-

 
 

-     1. na stavbu rodinného domu

50,- €

 
 

-     2. na stavbu bytových domov

200,- €

 
 
 1. na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)

-

 
 

-     1. zastavaná plocha do 25 m2  

25,- €

 
 

-     2. zastavaná plocha nad 25 m2  

50,- €

 
 
 1. na zmeny dokončených stavieb pred dokončením

50,- €

 
 
 1. na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu RD, na

podnikateľskú činnosť, na prípojky na existujúcu

verejnú sieť  

30,- €

 
 

e) na stavbu garáže

50,- €

 
 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmena d) a e) na zmeny týchto stavieb pred dokončením

20,- €

 
 

g) na ostatné neuvedené stavby pri rozpočet. náklade

-

 
 

-     do 50 000,- €

100,- €

 
 

-      100 000,- €

200,- €

 
 

-      500 000,- €

400,- €

 
 

-      1 000 000,- €

600,- €

 
 

-      10 000 000,- €

800,- €

 
 

-     nad 10 000 000,- €

1000,- €

 
 

h) ohlásenie drobnej stavby do 25 m2,(oplotenie, atď.)

-

- nad 25 m2 potrebné stavebné povolenie

 

-     Fyzická osoba

10,- €

 
 

-     Právnická osoba

30,- €

 
   

Žiadosť –návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby

 

Na stavby na bývanie a zmeny a zmeny dokončených stavieb na bývanie

 
 1. rodinný dom

35,- €

 
 
 1. bytový

120,- €

 
 
 1. na rekreačné účely do 25 m2

25,- €

- individuálne stavby

 
 1. rekreačné účely nad 25 m2

50,- €

 
 
 1. garáže, prípojky, vodné stavby, spevnené plochy, parkoviska

20,- €

 
 
 1. na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvombytovým domom a ostatným budovám

30,- €

 
 
 1. na zmeny dokončených

20,- €

 
 

Ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade  

 

-     do 50 000,- €

60,- €

 
 

-      100 000,- €

120,- €

 
 

-      500 000,- €

250,- €

 
 

-      1 000 000,- €

400,- €

 
 

-      10 000 000,- €

530,- €

 
 

-     nad 10 000 000,- €

660,- €

 
 

Ostatné poplatky podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 145/1995 a 439/2013 Z.z. o správnych poplatkoch

 

Vydanie stavebného povolenia a vydanie kolaudačného rozhodnutia

-

- držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S sú oslobodení od poplatku

 

-     Fyzická osoba

6,50,- €

 

-     Právnická osoba

16,50,- €

   

DOPRAVNÉAOBSLUŽNÉ MECHANIZMY

 

Preprava materiálu traktorom po miest. komunikáciách

8,- €

 
 

Zvoz dreva traktorom

16,- €

 
 

Kosenie traktorom do 5 árov

8,- €

 
 

Kosenie traktorom do 10 árov

16,- €

 
 

Prenájom miešačky

7,- €

- 1 deň

 

Prenájom elektrocentrály

3, -€

- 1 deň

 

Prenájom štiepovačky

3,- €

- 1 deň

   

VEREJNÉPRIESTRANST

 

Predajnémiestopre podnikateľov na predaj tovarov

4,- €

- vrátane vyhlásenia

   

INÉ POPLATKY

 

Rybársky lístok - SR

7,- €

- na 1 rok

 

Rybársky lístok - SR

17,- €

- na 3 roky

 

Rybársky lístok - SR – osoba nad 65 rokov

3,- €

 
 

Rybársky lístok - SR – osoba nad 70 rokov

-

- bez poplatku

Orientačná cena energií :        elektrina          - 0,20 €/Kwh

                                                               voda                     - 1,60 €/m3

Starosta obce má právo upraviť výšku prenájmu.

TentoSadzobníkschváliloObecnézastupiteľstvoobceMokroluh dňa15.05.2015 uznesenímč.4/2015.Sadzobníknadobúdaúčinnosť dňom16.05.2015.Dňomnadobudnutia jehoplatnostistrácajúplatnosť všetky prechádzajúce dokumenty „Správne poplatky v obci Mokroluh“.

                                                                                             Marián Beňa, starosta obce